Eerste Nijverdalse Pluimvee- en Konijnenfokkersvereniging E.N.P.K.V. www.enpkv.nl    

Secretaris: H.P. Enserink e-mail: h.enserink2@kpnplanet.nl
               
Olde Blenkestraat 7,  7443 RG, Nijverdal, Tel: 0548 – 610847.

Aan onze leden van de ENPKV.

Uitnodiging voor de ledenvergadering dinsdag 12 december 2017 in het clubgebouw van P.V."Vitesse" Veldsweg 11 te Nijverdal, aanvang 20.00 uur.

AGENDA:                                                                    

1.         Opening door de voorzitter  dhr. A.Berkhof.

2.         Notulen vorige vergadering door dhr. A.Geut.

3a        Ingekomen stukken: Brief NBS- bond van sierduivenliefhebbers-verenigingen,             ringen bestellen bij je vereniging en die worden vanaf 6- 01- 2018 uitgegeven-prijs is
           0.35 per stuk en de porto is 1.55 euro  per bestelling. Fokkerskaart houders moeten tijdig             de bijdrage overmaken bijvoorkeur aut.incasso, anders worden er geen ringen verstrekt.

            Ringen hoenders mag u ook zelf bestellen maar kan ook via de secretaris.

b.         Datum tentoonstellingen:
           
Oneto 1,2 en3 december in Hangar 11, Vliegveldweg 345 Enschede. Europashow.

            www.oneto.nl  openingstijden zijn: vrijdag 15.00-22.00 uur, zaterdag 9.00- 19.00 uur,

            zondag 9.00 – 16.00 uur, daarna helpen opruimen, elk uur telt als u kunt.

            Hanzeshow 15 en 16 dec .www.hksv-kampen.nl  Veneweg 1 Kampen.

            Noordshow 4,5 en 6 januari 2018 in T T hallen De Haar 11, 9405 TE Assen.

            www.noordshow.nl  inschrijving sluit dinsdag 5 dec.

            Nut en Sport 12,13, 14  januari 2018 in sporthal De Bouwmeester 6 te Haaksbergen

            Gelderlandshow 15,16 en 17 december, Olympic-sport en evenementen centrum

            Nieuweweg 203 Wijchen met meer dan 1000 sierduiven en veel pelsdieren.

            Zang en Kleur districtshow in Het Centrum, Constantijnstraat 7a Nijverdal,

            Open 13 dec. 20- 22.uur, 14 en 15 dec. 11- 21.00 uur en 16 dec. 11- 15.00 uur.

            Spilbroekshow Neede 20 en 21 januari 2018.

4.         Ledenlijst ENPKV bijgewerkt en aanwezig op de vergadering.

            Voorstel vergaderdata’s 2018 zijn; op dinsdag 6 maart jaarvergadering,15 mei met de
            3 verenigingen en verder 4 september, 16 oktober, 11 december. ( hokbezoek of/en
            bbq.)
            Enten hoenders zaterdag 1 september 2018 en Jongdierendag 22 september.

5.         Dinsdag 9 januari nieuwjaarsreceptie gezamenlijk en de aanvang is 19.30 uur.

6.         20 januari clubdag in Vriezenveen, inkooien tussen 8.00- 8.30 uur en s,middags een

            gez. maaltijd, ook niet inzenders zijn zeer welkom.Clubgebouw bij de voetbalvelden.

7.         Overleg  over samenwerken de 4 verenigingen o.a.Vriezenveen, Rijssen en Almelo en

            Nijverdal/ Hellendoorn.(nov. 2017) o.a.wat kunnen we samen doen/ hokbezoek, j.d.d.

            Overleg 5 buurtver.o.a.Haaksbergen,Borne, Goor, Hengelo en Twentse pluimvee club

8.         Rondvraag.
           
Pauze.  Misschien ook overleggen om gezamenlijk naar shows te gaan!

9.         Dierbespreking door dhr. A.Geut met Welsumer hoen en andere patrijskleur hoenders

10 .      Sluiting.

            Zie ook onze vernieuwde website met foto’s en verslagen. www.enpkv.nl

            Ledenlijst ENPKV,wijzigingen doorgeven a.u.b.

               Website's:
             www.sierduif.nl
 en www.kleindierliefhebbers.nl   en www.facebook.com/enpkv   

             Volgende bestuursvergadering 20 febr.2018 bij H. van der Wilk.

            Met vriendelijke groet, namens het bestuur ENPKV.  Henk Enserink.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

© ENPKV.NL