Dagje Duitsland

Op zaterdag 20 mei werd een "hokbezoek" gebracht aan de zuchtanlage van de kleindiervereniging in Rhede Duitand, samen met leden van De Eendracht uit Rijssen en van Nut en Genoegen uit Vriezenveen. Het is een park waar fokkers hun dieren kunnen onder brengen als er thuis geen of onvoldoende mogelijkheden voor zijn.
Wij werden rond elf uur hartelijk ontvangen door enkele bestuursleden van de Rassegeflügelzuchtvereins Rhede e.V. onder het genot van een kopje koffie.
Daarna gingen we het park bekijken met hoofdzakelijk hoenders en dwerghoenders, al waren er ook een aantal prachtige exemplaren Oorspronkelijke duiven te bewonderen.

Hierna werd de lunch gebruikt met soep, brood en worst. En uiteraard vloeide het bier rijkelijk.

In de middag werd nogmaals door het park gewandeld en gesproken met de gastheren over onze hobby, compleet met tentoonstellingsvoorwaarden. Die -zo bleek- toch op verschillende gebieden behoorlijk afwijkt van de onze. De kosten voor inschrijving zijn bijvoorbeeld 3 keer zo duur. Vijftien euro per nummer is daar meer regel dan uitzondering.
Ook werd de vrachtwagenaanhanger bekeken. Hierin zit alles wat men nodig heeft om een tentoonstelling op te bouwen van ruim 300 kooien. Erg praktisch! Na de demonstratie hoenderhypnose rond drie uur, was er nogmaals koffie, met als verrassing overheerlijke taart.

Hierna werd de terugreis aanvaard na afscheid genomen te hebben.
Het was een leuke dag met uitzonderlijk mooi weer.
Wim en Ursela Nieuwenhuis bedankt voor de organisatie, het is voor herhaling vatbaar!

Kijk ook eens op de website http://www.rgzv-rhede.de

 

Jaarvergadering dinsdag 14 maart 2017

Op de jaarvergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar 2016.
Na de opening werd 1 minuut stilte in acht genomen voor de heer T.M. Wiegerink die overleden is op 22-02-2017.
Het jaarverslag van de secretaris (gelezen en opgesteld door de heer Dries Geut),en penningmeester met een toelichting op de cijfres van de heer Henk ter Harmsel,werden zonder op- of aanmerkingen goed gekeurd. De kascontrolecommissie -de heren H. Zandbergen en R. Holtvluwer- waren vol lof over de boekhouding van de penningmeester.
Geen wonder want de heer Henk ter Harmsel doet dit met de nauwkeurigheid als van een zwitsers horloge!

Het aantal konijnenfokkers loopt terug. Afgelopen jaar werden slechts 13 konijnen getatoueerd.

Het ledental vertoont een lichte daling door de vergrijzing en het feit dat zich nauwelijks nieuwe leden aanmelden. Helaas een landelijke trend.Toch hebben zich 2 nieuwe leden aangemeld te weten mw. M.Boske (Duitse Reus) en de heer R.Butink (Twentste kriel)

Aftredend en herkiesbaar was onze penningmeester de heer ter Harmsel.
Daar zich geen tegenkandidaten hebben aangemeld, blijft Henk voor de komende vijf jaar deze functie vervullen.

In het bestuur heeft een kleine verschuiving plaats gevonden. De secretaris de heer Henk Enserink heeft besloten zijn functie na 15 jaar als secretaris te willen beëindigen. Het bestuur heeft besloten Henk te benoemen als "Lid van verdienste". Vergezeld door het opsteken van de bijbehorende speld. Henk van harte gefeliciteerd! Welverdiend , want een secretaris heeft in een vereniging het meeste te doen.

Het bestuur heeft in de heer Martijn Maathuis een naar verwachting goede opvolger gevonden.
Martijn veel succes in je nieuwe functie!

De prijzen van de clubshow 2016 werden hierna uitgereikt.


Fraaiste haan 

n.v.t.
     
Fraaiste hen 1F96 Twents Hoen Wit patrijs H.P. Enserink
Fraaiste haan dwerg 1ZG95 Twentse kriel Zilverpatrijs G. Slooijer
Fraaiste hen dwerg 1F96 Sussex kriel Wit zw.col. R. Holtvluwer
Fraaiste Serama v.j. 1F96 Serama B-klasse B. Raamsman
Fraaiste sierduif dof. 96 Chinese meeuw Blauw gekrast A. Berkhof
Fraaiste sierduif duiv. 97 Fr. trommelduif Blauw zw. geb. H. Stokvis
Fraaiste konijn Ram F95.5 Lotharinger dw. Zwart H. Grievink
Fraaiste konijn voed. 2F95.5 Belgische haas Haaskleur H.Olthuis

Na de pauze was de dierbespreking aan de orde, dit maal Henk van der Wilk met
Chabo zijdevederig.
 
Hierna bedankte de voorzitter allen en wenste een ieder wel thuis.

Helaas was de webmaster door omstandigheden het fototoestel vergeten.
Martijn Maathuis heeft foto's gemaakt met zijn smartfone, maar deze blijken onbruikbaar.

 

Dieren-en Buitenlevenmarkt Nijverdal 1 oktober 2016 in kader van werelddierendag.

Gezelligheid en goede sfeer op Dieren- en Buitenlevenmarkt in het centrum van Nijverdal.
De enpkv was daar aanwezig met een stand.
Bennie en Henk ontpopten zich als ware biologieleraren.
Ook de prachtige Duitse Reuzen van Mandy hadden veel belangstelling.

De mobiele kinderboerderij met maar liefst 70 dieren waren voor de kinderen uiteraard onweerstaanbaar.


Adviezen en instructies m.b.t. RHD(2)

KLN heeft begin mei een bericht naar alle verenigingssecretarissen gestuurd om de konijnenfokkers te adviseren hun konijnen te laten vaccineren tegen RHD en de 2 variant. Dat is het enige zekere advies wat wij geven kunnen.
Nu wordt ons gevraagd hoe te handelen met tatoeëren en jongdierendagen. Als de dieren gevaccineerd zijn, geeft dat in alle gevallen voldoende bescherming.
RHD komt al ongeveer 30 jaar voor, het nieuwe type 2 is al zo’n 3 jaar in Nederland. De laatste maanden is extreem veel aandacht gegeven aan deze besmettelijke ziekte, die acuut optreedt en veel sterfte geeft.


Omdat de beide varianten al langer voorkomen en toen ook geen speciale maatregelen werden genomen, is er nu ook geen reden tot paniek. Hokbezoeken, jongdierdagen en tentoonstellingen kunnen daarom gewoon doorgaan. Wie zekerheid wil, laat zijn dieren vaccineren, want de ziekte wordt door allerlei oorzaken verspreid zoals o.a. insecten.
Omdat de ziekte zo acuut optreedt, kan er tot een dag voor het evenement het bezoek of zelfs het evenement zelf nog afgelast worden.
Elk contact met besmette fokkerijen moet vermeden worden als uw konijnen niet gevaccineerd zijn.

Via de tatoeëertang kan natuurlijk ook de besmetting overgedragen worden. Daarom na ieder konijn de tang en nummers goed ontsmetten met alcohol (ethanol 70 %) of methanol spiritus) of een ander desinfectiemiddel (bijv. Virkon S)  en na elke fokker de handen goed met desinfecterende zeep wassen.
Tatoeëerders zijn meestal ook konijnenfokkers en hebben nu met alle ophef niet graag veel vreemde konijnen op hun erf. Doe daarom het tatoeëren bij een kippenfokker of bij de betreffende konijnenfokkers thuis.

De RHD varianten zijn geen meldingsplichtige dierziekten en daarom geldt van overheidswegen geen vervoersverbod en ook geen vaccinatieplicht.
Als tentoonstellingsbestuur kunt u wel eisen dat alle ingezonden konijnen minimaal 14 dagen voor aanvang van tentoonstelling zijn gevaccineerd tegen RHD(2). De dierenarts kan een entverklaring afgeven, die op alle bijeenkomsten met uw konijnen getoond kan worden.

 

Gezamenlijke avond interessant en gezellig

Dinsdagavond 19 mei was weer de jaarlijkse gezamenlijk avond van de drie samenwerkende dierenverenigingen t.w. kleindiervereninging ENPKV, vogelvereniging Zang en Kleur en Postduivenvereninging Vitesse.
Zang en Kleur had voor deze avond hoofddierenverzorger van Burgers Zoo, de heer Christiaan Luttenberg uitgenodigd.
Door de jaren heen heeft hij dierentuinen en parken over de hele wereld bezocht en er talrijke foto's gemaakt van de meest uiteenlopende dieren, die hij ons liet zien.
Zijn interesse gaat met name uit naar hoenderachtigen, watervogels, (tropische)vogels, (tropische) duiven en allerlei soorten knaagdieren waaronder konijnen, hazen, enzovoort. De heer Luttenberg vertelde uitgebreid over de dieren en waar ze nog in het wild voorkomen. Tevens wist hij veel te vertellen over de fokprogramma's bij dierentuinen.
Kortom een zeer geslaagde avond.

Christiaan Luttenberg aan het woord

 

Imker te gast...

Op de ledenvergadering van afgelopen donderdag 4 september was de heer Slot te gast die in zijn vrije tijd bijen en honing als hobby heeft.
In een boeiende lezing met af en toe een vleugje humor wist de heer Slot de aandacht goed vast te houden. De tijd bleek te kort, en zelfs na het officiële gedeelte wist de heer Slot nog enkele leuke anecdotes te vertellen, en had de meegebrachte bijenkast nog volop belangstelling. Heer Slot bedankt voor deze leerzame en gezellige avond!

Geen update ?

Het kan voorkomen dat de laatste update niet op uw scherm verschijnt. Dat komt doordat uw browser nog uw vorige bezoek aan de website in het geheugen heeft staan. U kunt dit eenvoudig oplossen door in of naast de adresbalk 1x op het ronde pijltje te klikken (vernieuwen) of de toets F5 1x in te drukken.
Hierna verschijnt prompt de laatste update.

 


 

© ENPKV.NL