Clubdag N&G en ENPKV 20 januari 2018

Zaterdag 20 januari werd onze gezamenlijke clubdag gehouden in het clubgebouw van
postduivenvereniging "De Luchtbode" te Vriezenveen.
Helaas mochten er geen hoenders en dwerghoenders meedoen door het vervoers-en tentoonstellingsverbod inzake de nog steeds heersende vogelgriep. Voor de hoenderfokkers was keurmeester Klaas van der Hoek ingehuurd om een en ander te vertellen over de Nederlandse hoenderrassen, hetgeen hem wel toevertrouwd is.
Klaas weet door zijn manier van vertellen en interactie de toehoorders scherp te houden.

Om half elf was er koffiepauze met een heerlijke plak Twentse krentewegge, hetgeen men zich heerlijk liet smaken.
De lunch om half één bestond uit een broodjesmaaltijd met een kop heerlijke snert, met als afsluiter een heerlijk dessert.

Hierna vond de verloting plaats met aansluitend de prijsuitreiking,waarover nog even nagepraat werd onder het genot van een drankje.
Omstreeks half drie werd alles gezamenlijk opgeruimd en kunnen we terug zien op een gezellige dag.

Vrienden van Nut en Genoegen bedankt voor de organisatie, het was super!

www/catalogus clubdag 2018.pdf
met dank aan Jorieke Hospers.

De prijswinnaars zijn:
Mooiste Sierduif doffer    Oosterse roller   Comb.Holtvluwer
Mooiste Sierduif duivin    Duitse Modena   A. Berkhof
Mooiste Konijn ram         Belgische Haas   H. Olthuis
Mooiste Konijn voedster  Belgische haas   H. Olthuis

Alle prijswinnaars gefeliciteerd !

 

 

Clubdag 21 januari 2017

Zaterdag 21 januari vond onze jaarlijkse clubdag plaats samen met onze vrienden van Nut en Genoegen uit Vriezenveen. In verband met het wettelijke tentoonstellings- en verzamelverbod was pluimvee helaas niet toegestaan. Er was daarom een aangepast programma om er voor iedereen een leerzame en gezellige dag van te maken.

Keurmeester Wim Voskamp gaf een lezing voor de kippenfokkers. Er was ook ruimte om alle vragen over rassen, fok, opfok etc. aan Wim te stellen. Met een grote verzameling dia's en de nodige anecdote's had Wim zijn toehoorders op de hand

Voor de konijnen en sierduiven was er dus wel een open keuring waarbij iedereen aanwezig mocht zijn.
I.v.m. een oogoperatie heeft Peter Oude Groothuis moeten afzeggen en heeft men Gerrit Lenselink bereid gevonden de konijnen te keuren en alle vragen rondom konijnen te beantwoorden. De duivenfokkers werden door Bennie Kleine voorzien van antwoorden en predikaten.

's Ochtend was er nog een koffiepauze met een heerlijke plak cake of koek.
Rond de middag was er de gebruikelijke broodjesmaaltijd met de welbekende overheerlijke snert.
Daarnaast kon men nog een een stuk fruit nemen, al kozen de meesten voor de desserttoetjes.

In de verlotingsronde kwam menigeen in de prijzen te vallen.
Hierna vond de prijsuitreiking plaats.
Gezelligheid stond voorop op deze clubdag, en daar is de organisatie ruinschoots in geslaagd!
Allen die hieraan bijgedragen hebben wil ik hierbij bedanken.

Mooiste Sierduif doffer: Duitse Modena Schietti van A. Berkhof
Mooiste sierduif duivin:  Alt. Trommelduif van H. Stokvis
Mooiste Konijn ram:      Belgische Haas van H. Olthuis
Mooiste konijn voedster:Kleurdwerg van A. Post

catalogus clubdag 2017.pdf

 

Clubdag 16 januari 2016

Onze vrienden in Vriezenveen hadden in alle vroegte de kooien opgesteld.Vanaf half negen kon men inkooien, waarna men kon genieten van een heerlijk bakje koffie of thee met een plak cake.
Na een woord van welkom door de voorzitter van N&G, Hans Zandbergen, konden de heren keurmeesters aan de slag.
Om half elf was er een koffiepauze met een plak overheerlijke krentewegge.
Om half één de gebruikelijke snert met broodjes en een heerlijk toetje.
Daarna werd er een verloting gehouden met leuke prijzen waaronder enkele vleespakketten.
Hierna kon men nog even napraten -eventueel met een borreltje- waarna de vele handen ineen geslagen werden om de boel op te ruimen. Rond een uur of drie was alles weer schoon en konden we terug kijken op een geslaagde dag.
Dank aan Jorieke Hospers die na afloop een mini-catalogus aan de inzenders overhandigde.
"Vriezenveen" bedankt voor de organisatie, inzenders en keurmeesters bedankt.

De winnaars op deze clubdag waren: Mooiste Grote hoen, Twents Hoen van H. Enserink; Mooiste Dwerghoen haan, Chabo van R. Prinsen; Mooiste Dwerghoen hen, Antw. Baardkriel van G. Eshuis; Mooiste Watervogel, Dwerg Kuifeend van Rik Velten; Mooiste Siervogel, Japanse Kwartel van Justin Velten; Mooiste Sierduif doffer, Oosterse Roller Comb. Holtvluwer; Mooiste sierduif duivin, Italiaanse Meeuw van H. ter Harmsel; Mooiste Serama, Serama van B. Raamsman; Mooiste Konijn ram, Wener van F. Schippers; Mooiste konijn voedster, Tan van A.J. Kobes.

De prijzen bij de jeugd werden gewonnen door Justin Velten, Mooiste Watervogel met een Twentse Landgans & Mooiste Siervogel met een Japanse Kwartel en Anna kobes, Mooiste Konijn met haar Vlaamse Reus.
catalogus clubdag 2016.pdf

           


© ENPKV.NL